top of page
moderní město

ADVOKÁTSKA

KANCELÁRIA

OBCHODNÉ PRÁVO

SÚDNÉ SPORY

KONKURZNÉ PRÁVO

SPRAVNÉ PRÁVO

PRACOVNÉ PRÁVO

OBČIANSKÉ PRÁNO

OBLASTI SLUŽIEB

OBLASTI
SLUŽIEB

Obhajujeme Vaše záujmy na Slovensku, v Česku a v Poľsku.

OBCHODNÉ PRÁVO 

 

 • komplexné právo obchodných spoločnosti

 • realizácia právnych auditov

 • príprava a vyjednávanie obchodno-právnych zmlúv vrátane zmlúv s medzinárodným prvkom

KONKURZNÉ PRÁVO 

 

 • právna pomoc vo všetkých fázach konkurzného a reštrukturalizačného konania

 • prihlásenie pohľadávok do týchto konaní

PRACOVNÉ PRÁVO 

 

 • spisovanie pracovnoprávnych dokumentov

 • príprava pracovných zmlúv

 • rozviazanie pracovného pomeru

 • právna pomoc odborovým organizáciám

SÚDNÉ SPORY 

 

 • zastupovanie klientov na súde pri riešení sporov

 • vymáhanie pohľadávok

 • príprava žalôb a ďalších podaní na súd

SPRÁVNE PRÁVO 

 

 • zastupovanie v správnom konaní,

 • vrátane územného a stavebného konania

 • zastupovanie pri súdnom prieskume správnych rozhodnutí

 • právne poradenstvo obciam a ostatným subjektom v správnych veciach

OBČIANSKE PRÁVO 

 

 • spisovanie občianskoprávnych zmlúv

 • právo nehnuteľností

 • bytové právo

 • vyporiadanie bezpodielového

 • spoluvlastníctva manželov

 • právo duševného vlastníctva

 • právne poradenstvo vo veci dedičského práva

O NÁS

KTO SME?

Sme medzinárodný tím skúsených právnikov pôsobiacich na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike, viac ako 20 rokov, ktorí veľmi dobre poznajú nielen právo, ale aj jazyk a kultúru podnikania v týchto krajinách.

Našim cieľom je nájsť komplexné riešenia šité na mieru pre potreby našich klientov. Preto sú členmi nášho tímu tiež advokáti zapísaní už od roku 2004 v Slovenskej advokátskej komore, ako aj českí a poľskí právnici a advokáti. Spolupracujeme na medzinárodnej báze s odborníkmi práve v tých oblastiach práva, ktoré sú našimi klientami najžiadanejšie a na ktoré sa preto môžeme špecializovať, čo nám umožňuje riešiť požiadavky klientov od začiatku do konca v rámci nášho tímu a pristupovať ku každému klientovi individuálne podľa jeho potrieb a požiadaviek.

2018-03-06_10-32-18-2.jpg
NAŠI PRÁVNICI

NAŠI
PRÁVNICI

KONTAKT

NAŠA ADRESA

Čadca, Horná 116, PSČ: 022 01

e: office@hajduk-partners.sk
t:  +421 414 333 244

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36868892
DIČ: 2023068388
IČ DPH: SK2023068388

Back to Top

SPÄŤ NA HORE

Advokátska kancelária
JAKUBÍK & HAJDUK, s.r.o.

bottom of page