top of page

JUDr. Marek Jakubík

Advokát, partner

Advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore v Bratislave a tiež v Českej advokátskej komore v Prahe. 

 

V roku 1999 ukončil Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, kde tiež úspešne zložil rigoróznu skúšku. V rokoch 1999 - 2002 pôsobil ako koncipient v združení advokátov Kubiczek & Hajduk. Od roku 2003 pôsobí ako advokát a spoločník v Advokátskej kancelárii HAJDUK & PARTNERS.

 

Od roku 2004 vykonáva advokáciu tiež na území Slovenskej republiky. Od roku 2007 je z pozície konateľa Advokátskej kancelárie HAJDUK & PARTNERS s.r.o. poverený riadením pobočky v Jablunkove a správou agendy súvisiacej s výkonom advokácie na Slovensku. V roku 2010 sa stal spoločníkom a konateľom partnerskej spoločnosti Advokátska kancelária JAKUBÍK & HAJDUK, s.r.o. so sídlom v Čadci.

 

Od roku 2013 je členom rozkladovej komisie pre oblasť dohľadu nad verejným obstarávaním na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže v Brne. Vo svojej advokátskej činnosti sa špecializuje na občianske právo hmotné a procesné, právne vzťahy k nehnuteľnostiam a venuje sa správnemu a rodinnému právu. Dlhodobo zastupuje obce a mestá v regióne.

 

Hovorí česky, slovensky a poľsky .

 

KONTAKT:

 

t:  +421 414 333 244

bottom of page