top of page

Mgr. Bogdan Hajduk

Advokát, partner

Advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore v Bratislave a tiež v Českej advokátskej komore v Prahe. 

 

Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v roku 1994. Po ukončení štúdií pôsobil ako advokátsky koncipient. Výkon advokátskej praxe začal v roku 1999 ako jeden zo zakladateľov združenia advokátov Kubiczek & Hajduk, od roku 2003 - po pristúpení nových partnerov - v Advokátskej kancelárii HAJDUK & PARTNERS. V roku 2004 získal oprávnenie na výkon advokácie na území Slovenskej republiky a od roku 2010 pôsobí v partnerskej spoločnosti Advokátska kancelária JAKUBÍK & HAJDUK s.r.o. ako spoločník a konateľ.

 

Špecializuje sa na oblasť obchodného a občianskeho práva so zreteľom na právo obchodných spoločností, akciové právo, zmenkové právo a právo nehnuteľností, a v neposlednom rade tiež právo finančné a daňové. Svoje mnohoročné praktické skúsenosti uplatňuje tiež pri poskytovaní právneho poradenstva investorom v oblasti individuálneho i kolektívneho investovania. Hovorí česky, poľsky, anglicky a rusky.

 

KONTAKT:

 

t:  +421 414 333 244

 

bottom of page